Back to All Events

Lecture at Hoa Sen University

  • Hoa Sen University 8 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành Ho Chi Minh City Vietnam (map)

I'm presenting at the Gender and Society Research Center at Hoa Sen University.

Diễn giả giới thiệu các dự án từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật và phương tiện truyền thông để chứng minh những phương pháp tiếp cận của lý thuyết nữ quyền tương tác với các hệ thống phân biệt đối xử khác, nhằm tìm hiểu những tác động xã hội kết hợp của bản sắc/căn tính, bao gồm giới tính, chủng tộc, giai cấp, và khuynh hướng tình dục, về mặt nội dung và/hoặc hình thức.